Wat kunt je verwachten

Bij het eerste gesprek bekijken we samen aan welke kosten je je moet verwachten. Mogelijk kom je in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand of kun je een beroep doen op een rechtsbijstandverzekering. In alle gevallen maken we van te voren duidelijke afspraken zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Neem nu contact op

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van je inkomen en / of vermogen kunnen de advocaten van Drykoningen Advocaten je bijstaan op basis van een toevoeging in het kader van gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand kun je vinden op de website van de raad voor rechtsbijstand.

Als je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet je je advocaat een éénmalige eigen bijdrage betalen. Op de website van de raad voor rechtsbijstand kun je terugvinden hoe hoog de eigen bijdrage in jouw situatie vermoedelijk zal zijn.

Als het in je zaak tot een procedure komt, moet je ook met een toevoeging rekening houden met het griffierecht.Het griffierecht is de vergoeding die procespartijen aan de rechtbank moeten betalen om een zaak te kunnen beginnen of om verweer te kunnen voeren. Alleen de gedaagde partij in een procedure bij de kantonrechter is geen griffierecht verschuldigd.

Verder kan het zijn dat je bepaalde kosten moet vergoeden zoals bijvoorbeeld de kosten voor het opvragen van uittreksels bij de gemeentelijke burgerlijke stand of de kosten voor het opvragen van een medisch dossier.

Als je een beroep wil doen op gefinancierde rechtsbijstand, is het handig om bij de eerste afspraak in ieder geval een legitimatiebewijs en je sofinummer (Burger Service Nummer) mee te nemen. Die heeft de advocaat nodig om een toevoegingsaanvraag voor je te kunnen indienen bij de raad voor rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Steeds meer mensen zijn verzekerd voor rechtsbijstand en daar valt heel wat voor te zeggen. Voor een relatief geringe premie ben je dan immers verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand.

Als je een geschil bij je rechtsbijstandsverzekeraar meldt, zal die je geschil in eerste instantie zelf proberen op te lossen. Als dat niet lukt, en de inschakeling van een externe advocaat is vereist, zal je rechtsbijstandsverzekeraar je een advocaat uit het eigen netwerk aanbevelen. Dat doen ze niet zonder reden. Verzekeraars hebben met advocaten uit hun netwerk een vaste vergoeding per zaak afgesproken. Daardoor weet de verzekeraar van tevoren hoeveel de externe advocaat gaat kosten. Soms zal zo’n vaste vergoeding redelijk zijn in verhouding tot de vereiste werkzaamheden, maar dat is lang niet altijd het geval. Soms zal een zaak met zich mee brengen dat de advocaat er veel meer tijd dan gemiddeld in moet steken, maar ook in zo’n zaak zit de advocaat dan vast aan de van tevoren overeengekomen vergoeding. En hoewel dat een advocaat met een beetje fatsoen er niet van zal weerhouden om zich vol voor zijn cliënt in te zetten, is zoiets natuurlijk niet direct een stimulans om voluit te gaan.

Het is daarom goed te weten dat je recht op vrije advocaatkeuze hebt zodra er sprake is van een juridische procedure, ongeacht wat er in de polisvoorwaarden staat en ongeacht wat je rechtsbijstandsverzekeraar je daarover zegt. Dus ook als je een rechtsbijstandverzekering hebt en je geschil moet worden uitbesteed aan een advocaat, doe je er goed aan om een afspraak te maken. Gewoon om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. En vind je het dan niets, dan kost het je ook niets.

Betalend

Wanneer je niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en geen rechtsbijstandverzekering hebt, zullen wij je zaak in beginsel op basis van een uurtarief behandelen.

Het tarief kan afhangen van een aantal factoren, zoals het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist, de ervarenheid van de advocaat, de uitkomst van de zaak en eventueel je persoonlijke omstandigheden. Het uurtarief variëert daarom van € 140 exclusief BTW en kantoorkosten tot € 280 exclusief BTW en kantoorkosten. In het intakegesprek zullen wij dit met je bespreken en daarover afspraken met je maken.

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om van tevoren een vaste prijs af te spreken. Sommige advocatenkantoren adverteren op hun website met een vaste lage prijs voor veel voorkomende zaken zoals een echtscheiding. Het gaat dan echter vaak om een product waarbij de dienstverlening tot het absolute minimum is uitgekleed. Wij gaan eerst met je in gesprek om te bespreken of je zaak zich leent voor een vaste prijsafspraak. En dat eerste gesprek is altijd vrijblijvend.

Letselschade

Wanneer iemand slachtoffer van een verkeersongeluk of een arbeidsongeval wordt, bestaat de kans dat een ander daarvoor aansprakelijk is. Soms is die kans groot, denk maar aan de situatie waarbij iemand geen voorrang van rechts krijgt of bij een stoplicht van achteren wordt aangereden, of aan de werknemer die tijdens het werk een ongeluk krijgt. Het zal dan vrijwel altijd meteen duidelijk zijn dat een ander voor de schade aansprakelijk is. Wanneer een ander aansprakelijk is, moet die ander ( of diens verzekeraar) de volledige schade van het slachtoffer vergoeden. De aansprakelijke derde moet daarom dus ook de kosten van de advocaat van het slachtoffer betalen, althans voor zover die kosten redelijk zijn. Met andere woorden: als een derde schuldig of aansprakelijk is, hoeft het slachtoffer zijn advocaat niet zelf te betalen. Als je slachtoffer bent en letselschade hebt, loont het daarom altijd om eerst een afspraak met een letselschadeadvocaat te maken, één die lid is van de specialisatievereniging LSA zoals Bart Drykoningen of Iris Penning. Teken in ieder geval nooit zomaar iets bij een rechtsbijstandverlener die geen advocaat is, want als je de verkeerde treft kun je zomaar een tweede keer slachtoffer worden.

No cure no pay, het klinkt interessant. Je hoeft immers pas te betalen als je betaald krijgt. Geen risico dus, wat kan daar nou verkeerd aan zijn?

Bij beloftes van no cure no pay gaat het er echter vaak alleen maar om om je aandacht te trekken en word je er als consument niets wijzer van – integendeel zelfs. Het is dan ook niet zonder reden dat de orde van advocaten no cure no pay alleen maar onder hele strikte voorwaarden toestaat.

Stel dat je slachtoffer bent van een arbeidsongeval of een verkeersongeval en je hebt schade die je vergoed wil hebben. Je wendt je vervolgens tot een advocaat of een rechtsbijstandverlener die geen advocaat is en hebt een intakegesprek. Reken maar dat in 9 van de 10 gevallen die advocaat of rechtsbijstandverlener al bij de intake weet of een ander aansprakelijk is. Van achteren aangereden, geen voorrang gekregen, een ongeluk tijdens het werk…voor iemand met een beetje kennis van zaken is het dan al snel duidelijk of er een derde aansprakelijk is voor je schade. En als er een derde aansprakelijk is, dan is die derde aansprakelijk voor al je schade, dus ook voor de kosten van de advocaat of rechtsbijstandverlener die je als gevolg van het ongeval hebt ingeschakeld of wil inschakelen. Met andere woorden, je advocaat of rechtsbijstandverlener weet vaak al bij de intake dat je betaald zult gaan worden. En dan durft iedereen wel no cure no pay aan te bieden.

Maar wat als bij je intake blijkt dat het er niet zo goed voor je uitziet? Of dat er een lange en moeizame procedure gevoerd moet worden, waarvan de uitkomst hoogst onzeker is? Zouden degenen die je met no cure no pay proberen binnen te halen, dat dan nog steeds aanbieden of laten ze het dan liever aan een ander over…?

Hoewel het inmiddels gelukkig minder voorkomt, zijn ze er nog steeds: de bureautjes die zich letselschadespecialist noemen en met no cure no pay schermen, en die zich twee keer laten betalen. Van het slachtoffer pakken ze een percentage van de schadevergoeding (tot wel 33 % van de totale schadevergoeding en daar laten ze het vaak niets vermoedende slachtoffer bij de intake al voor tekenen) en bij de verzekeraar dienen ze na afloop van de zaak de rekening in op basis van het aantal gewerkte uren maal het uurtarief. Twee keer prijs dus, maar wel ten koste van het slachtoffer. Dat moet immers al direct tot 33 % van zijn schadevergoeding afstaan, de vergoeding die bedoeld was om zijn schade te compenseren. Van volledige schadevergoeding is dan dus geen sprake meer.

Advocaten zijn onderworpen aan tuchtrecht en worden linea recta van het tableau geschrapt als ze dat soort fratsen met hun cliënten uithalen. Voor rechtsbijstandverleners die geen advocaat zijn, geldt dat niet. Die kunnen zich op de vrijheid van contracteren beroepen. De meeste rechtsbijstandsverleners die geen advocaat zijn, doen hun werk goed en stellen de belangen van hun cliënten voorop. Maar toch moet je voorzichtig zijn met wie je in zee gaat. Daarom doe je er goed aan om in geval van letselschade eerst een afspraak met ons te maken. Een eerste gesprek met ons is altijd geheel vrijblijvend en is ook no pay.